เครื่องตัดถ่างกู้ภัย ยี่ห้อ AMKUS

Category:เครื่องตัดถ่างกู้ภัย
Brand:

ชุด GOLDEN HOUR I ประกอบด้วย

 • เครื่องยนต์เบนซิน ( SIMO POWER UNITS ) รุ่น GB2S XLO
 • สายปั้มเครื่องยนต์ ( PUMP HOSES ) สีน้ำเงิน ( BLUE ) และสีเหลือง ( YELLOW )
 • เครื่องถ่าง ( SPREADER ) รุ่น AMK – 24
 • เครื่องตัด ( CUTTER ) รุ่น AMK – 21A
 • เครื่องดันยก ( PUSH – PULL RAMS ) รุ่น AMK 40R
 • ชุดโซ่รั้งดึงฉับพลัน ( QUICK ADJUST CHAIN PACKAGE )

ชุด ALPHA II ประกอบด้วย

 • เครื่องยนต์เบนซิล ( ALTERNATING POWER UNITS ) รุ่น GH2A MC MINI
 • สามปั๊มเครื่องยนต์ ( PUMP HOSES ) สีน้ำเงิน ( BLUE ) และสายสีเหลือง ( YELLOW )
 • เครื่องตัดพร้อมถ่างในตัวเดียวกัน ( COMBINATION TOOL ) รุ่น AMK-25C
 • เครื่องดันยก ( PUSH-PULL RAMS ) รุ่น AMK 30R
 • ชุดโซ่รั้งดึงฉับพลัน ( COMBINATION TOOL CHAIN PACKAGE )

ชุด CLASSIC III ประกอบด้วย

 • เครื่องยนต์เบนซิน ( SIMO POWER UNITS ) รุ่น GB2S XLO
 • สายปั้มเครื่องยนต์ ( PUMP HOSES ) สีน้ำเงิน ( BLUE ) และสีเหลือง ( YELLOW )
 • เครื่องถ่าง ( SPREADER ) รุ่น AMK-30 CX
 • เครื่องตัด ( HEAVY DUTY CUTTER ) รุ่น AMK-25
 • เครื่องดันยก ( PUSH-PULL RAMS ) รุ่น AMK 40 R
 • ชุดโซ่รั้งดึงฉับพลัน ( QUICK ADJUST CHAIN PACKAGE )

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark