รุ่น AIRPAK I ระบบส่งอากาศแบบ AIRLINE

Category:เครื่องช่วยหายใจ
Brand:

คำอธิบาย

อุปกรณ์สำหรับบรรจุถังอากาศหายใจสำหรับสูงสุด 4 คน
จ่ายอากาศได้อย่างต่อเนื่องด้วยถังอากาศที่ยึดกับรถเข็นสำหรับผู้ใช้ผ่านม้วนสายส่งอากาศ
AirPack 1 - ใช้ร่วมกับถังอากาศอัดได้ถึง 4 ถังสูงสุดถังละ 12 ลิตรเมื่อเลือกใช้ตัวเลือก Quad Pack
AirPack 2 - ใช้ร่วมกับถังอากาศอัดขนาดบรรจุถึง 50 ลิตรได้หนึ่งหรือสองถัง

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark