เครื่องตรวจวัดระดับก๊าซ

Category:เครื่องตรวจวัด
Brand:

เครื่องวัดรุ่น X-am 2000

คุณสมบัติพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่น ระดับ IP 67 มียางหุ้มกันกระแทกและระบบเตือน 3 ส่วน ไฟกระพริบ เสียง และสั่น วัดก๊าซอัตรายได้ 2 ชนิด

เครื่องวัดรุ่น X-am 3000

คุณสมบัติพิเศษใช้ในที่อับอากาศ วัดก๊าซได้หลายประเภทพร้อมกัน และสัญญาณเตือนภัยวัดก๊าซอันตรายได้ 3-4 ชนิด
อุปกรณ์เสริมระบบเก็บข้อมูล (DATA LOGGER)
อุปกรณ์เสริมปั๊มสูบอากาศในตัว

เครื่องวัดรุ่น X-am 7000

คุณสมบัติพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่น ระดับ IP 67วัดก๊าซอันตรายได้ 5 ประเภท โดยมีตัว Sensors (ตรวจจับก๊าซ) มีถึง 3 ประเภท สามารถกันกระแทกได้ 0-1.5 เมตร
อุปกรณ์เสริมระบบเก็บข้อมูล (DATA LOGGER)

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark