เครื่องวัดระดับก๊าซ MINI รุ่น PAC 3500

Category:เครื่องตรวจวัด
Brand:

MINIATURE SENSOR TECHNOLOGY

เทคโนโลยีเซนเซอร์ขนาดเล็ก Drager รุ่น Pac 3500 ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในการตรวจสอบเซนเซอร์ สามารถตรวจจับสัญญาณได้ทันที ทั้งก๊าซชนิด CO, H2S และ O2 อายุการใช้งาน ใช้งานได้เกิน 2 ปี สัญญาณเตือนภัย นอกจากจะปลุกสั่นแล้วยังสามารถปล่อยเสียงได้หลายเสียงและมีสัญญาณที่ชัดเจน 360 องศา เตือนผ่านหน้าจอรวมทั้งไฟ LED ที่กระพริบด้านบน และฐานระดับเกณฑ์การเตือนภัยสามารถปรับให้เป็นไปตามรายบุคคลได้

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark