เครื่องวัดระดับแก๊ส รุ่น X-am 2500

Category:เครื่องตรวจวัด
Brand:

เครื่องวัด รุ่น X- am 2500

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซอันตรายส่วนบุคคล ที่สามารถพกพาและเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง ตัวอุปกรณ์สามารถวัดก๊าซติดไฟและไอระเหยได้ ทั้งออกซิเจน ,คาร์บอนมอนน็อกไซต์,ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์,ซัลไฟด์ไดออกไซด์ อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตัวเซ็นเซอร์ที่ทนทน มีระบบเตือน 3 ส่วน ไฟกระพริบ,เสียงและสั่ง จึงสามารถวางใจได้

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark