บริการตรวจประสิทธิภาพน้ำยาโฟม

บริการตรวจประสิทธิภาพน้ำยาโฟม ตามมาตรฐาน BS หรือ NFPA

- ตรวจสอบวัดค่าน้ำยาโฟม
- ตรวจสอบอุปกรณ์ผสมและอุปกรณ์ฉีดน้ำยาโฟม